Diageo is where women work


Home    Diageo    Jobs    Job

Job is no longer available

Independent Accountant

Diageo

Warsaw, Poland

Diageo jest światowym liderem w branży wysokogatunkowych napojów alkoholowych. Posiadamy cieszące się najwyższym uznaniem portfolio renomowanych marek.
Diageo jest koncernem międzynarodowym obecnym na około 180 rynkach na świecie, zatrudniającym na świecie blisko 33,000 osób. W Polsce działamy od kilkunastu lat i zatrudniamy obecnie 160 osób. Czytelna kultura organizacyjna oraz koncentracja wokół wspólnych wartości czyni z Firmy Diageo uznane i poszukiwane miejsce pracy. Dynamiczny rozwój firmy otwiera przed kolejnymi osobami możliwość dołączenia do naszego zespołu.
Głównym celem tego stanowiska jest prawidłowe księgowanie i kodowanie wszystkich dokumentów związanych z zakupem dóbr i usług oraz optymalizacja i prostota działania organizacji z punktu widzenia obiegu i wymagań dokumentacyjnych

Kluczowe zadania
Księgowanie kosztów sprzedaży oraz marketingowych
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Analiza kont rozrachunkowych
Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
Uczestnictwo w procesie rocznych oraz miesięcznych zamknięć
Sporządzanie raportów oraz analiz związanych z w/w obowiązkami
Księgowanie i kontrola prawidłowości formalnej i rachunkowej danych księgowych i dokumentacji
Archiwizowanie wszystkich księgowanych dokumentów w systemie księgowym zgodnie ze standardami firmy
Bieżąca analiza i uzgadnianie kont w zakresie prowadzonych księgowań oraz kontrola ich comiesięcznego rozliczania
Przygotowanie danych do not do sprawozdań finansowych
Uczestnictwo w procesie badania sprawozdań finansowych i udzielanie w tym zakresie wymaganych wyjaśnień organom kontrolującym
Kontrola zgodności ewidencji pomocniczych z ewidencją księgową
Kontrola uzgodnienia sald rozrachunków oraz dokumentacji potwierdzania sald
Aktualizacja i tworzenie procedur księgowych w podległym zakresie
Analiza i kontrola przyjętych rozwiązań księgowych i ich zgodności z przepisami
Zapewnienie zgodności z politykami Diageo w nadzorowanym obszarze
Kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych w powierzonym zakresie obowiązków

Wymagane kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w księgowości
Wykształcenie wyższe kierunkowe
Dobra znajomość przepisów podatkowych i rachunkowych
Komunikatywna znajomość j. angielskiego
Umiejętność poruszanie się w aplikacjach informatycznych: Microsoft Office: Excel, Word, oraz system finansowo-księgowy SAP (oraz mile widziane również SUN System)
Umiejętność obsługi komputera
Umiejętność ustalania priorytetów i umiejętności organizacyjne
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Umiejętność rozwiązywania problemów
Wysokie zaangażowanie i obowiązkowość
Inicjatywa w szukaniu efektywności i usprawnień
Umiejętność pracy pod presją czasu


Share this page:

Join the community